بابک

بابک

بابک

بابک

بابک

این جا برای این است که هر از چندی دلنوشته و یا خواسته ای را بنویسم. البته خالی از مطالب علمی هم نخواهد بود.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

۲۷اسفند

از زمین خوردن امتناع کن.

اگر نمی توانی از زمین خوردن امتناع کنی،

از بر زمین ماندن امتناع کن.

اگر نمی توانی از بر زمین ماندن امتناع کنی،

قلبت را به سوی آسمان بگیر،

و مانند گدایی گرسنه،

دعا کن تا پر شود،

و پر خواهد شد.

تو شاید از رشد کردن بازداشته شوی،

اما هیچ کس نمی تواند

تو را از گرفتن قلبت به سوی آسمان

باز دارد-

مگر خود تو.

در اوج بدبختی است

که بسیاری چیزها آشکار می شود.

آن که می گوید

این کار بیهوده است

هنوز گوش فرا نمی دهد.


سی پی استس

بابک احمدی