بابک

بابک

بابک

بابک

بابک

این جا برای این است که هر از چندی دلنوشته و یا خواسته ای را بنویسم. البته خالی از مطالب علمی هم نخواهد بود.

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «فلسفی» ثبت شده است

۰۶دی

اسطوره ها آیین هایی هستند که تصویرهایی از ورای هزاره ها منعکس می کنند. آنجایی که تاریخ و باستان شناسی خاموش می ماند، اسطوره ها به سخن در می آیند و فرهنگ آدمیان را از دوردست ها به ما می آموزند و افکار بلند و منطق گسترده ی مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما قرار می دهند. آدمی می کوشد که در دین خویش، شناختش را از خویشتن و طبیعت و محیط خود بیان کند و اسطوره ها که تفکرات انسان را درباره ی هستی روایت می کنند، صورت های ثابتی هستند که در آنها آدمی می کوشد این شناخت را بیان کند. اسطوره ها تنها بیان تفکرات آدمی درباره ی مفهوم اساسی زندگی نیستند، بلکه دستور العمل هایی هستند که انسان بر طبق آنها زندگی می کند ( جان هینلز)

بابک احمدی
۱۲شهریور
جمله عالم ز اختیار و هست خود
می‌گریزد در سر سرمست خود

تا دمی از هوشیاری وا رهند
ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند

جمله دانسته کای این هستی فخ (‌ تله ) است
فکر و ذکر اختیاری دوزخ است

می‌گریزند از خودی در بیخودی
یا به مستی یا به شغل ای مهتدی

بابک احمدی