بابک

بابک

بابک

بابک

بابک

این جا برای این است که هر از چندی دلنوشته و یا خواسته ای را بنویسم. البته خالی از مطالب علمی هم نخواهد بود.

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «ادبی» ثبت شده است

۲۷اسفند

از زمین خوردن امتناع کن.

اگر نمی توانی از زمین خوردن امتناع کنی،

از بر زمین ماندن امتناع کن.

اگر نمی توانی از بر زمین ماندن امتناع کنی،

قلبت را به سوی آسمان بگیر،

و مانند گدایی گرسنه،

دعا کن تا پر شود،

و پر خواهد شد.

تو شاید از رشد کردن بازداشته شوی،

اما هیچ کس نمی تواند

تو را از گرفتن قلبت به سوی آسمان

باز دارد-

مگر خود تو.

در اوج بدبختی است

که بسیاری چیزها آشکار می شود.

آن که می گوید

این کار بیهوده است

هنوز گوش فرا نمی دهد.


سی پی استس

بابک احمدی
۱۵خرداد

که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست          

که آن جا کم رسد عاشق و معشوق فراوانست

 

که تا نازی کنیم آن جا و بازاری نهیم آن جا

که تا دل‌ها خنک گردد که دل‌ها سخت بریانست

بابک احمدی
۰۱دی

چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد

بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد

لب دریا همه کفر است و دریا جمله دین‌داری

ولیکن گوهر دریا ورای کفر و دین باشد

اگر آن گوهر و دریا به هم هر دو به دست آری

تورا آن باشد و این هم ولی نه آن نه این باشد

یقین می‌دان که هم هر دو بود هم هیچیک نبود

یقین نبود گمان باشد گمان نبود یقین باشد

درین دریا که من هستم نه من هستم نه دریا هم

نداند هیچکس این سر مگر آن کو چنین باشد

اگر خواهی کزین دریا وزین گوهر نشان یابی

نشانی نبودت هرگز چو نفست همنشین باشد

اگر صد سال روز و شب ریاضت می‌کشی دایم

مباش ایمن یقین می‌دان که نفست در کمین باشد

چو تو نفسی ز سر تا پای کی دانی کمال دل

کمال دل کسی داند که مردی راه‌بین باشد

تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می خور

که صاحبدل اگر زهری خورد آن انگبین باشد

نداند کرد صاحب‌نفس کار هیچ صاحبدل

وگر گوید توانم کرد ابلیس لعین باشد

اگر خواهی که بشناسی که کاری راستین هستت

قدم در شرع محکم کن که کارت راستین باشد

اگر از نقطه‌ی تقوی بگردد یک دمت دیده

سزای دیده‌ی گردیده میل آتشین باشد

تو ای عطار محکم کن قدم در جاده‌ی معنی

که اندر خاتم معنی لقای حق نگین باشد

 

بابک احمدی